Concursul de planuri de afaceri s-a încheiat


În perioada 12 aprilie – 3 octombrie se desfășoară concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului Antreprenor 2020.


În vederea înscrierii în cadrul concursului, candidații vor completa și transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere.


Calendarul concursului revizuit prin corrigendum nr. 1
1. Depunerea planurilor de afaceri 12 aprilie 2018 – 3 octombrie 2018
2. Evaluarea planurilor de afaceri 12 aprilie 2018 – 24 octombrie 2018
3. Publicarea rezultatelor evaluării 25 octombrie 2018
4. Depunerea contestațiilor 25-29 octombrie 2018
5. Soluționarea contestațiilor 29-31 octombrie 2018
6. Publicarea rezultatelor finale în cadrul platformei www.35000euro.ro 2 noiembrie 2018
7. Transmiterea documentelor necesare în vederea semnării contractelor de subvenție 4 aprilie – 12 aprilie 2019
8. Semnarea contractelor de subvenție 17 mai 2019

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului

Despre Proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiar: ASOCIAȚIA “CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT AL PROIECTELOR” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT.)

Parteneri: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT (MMACA), BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL (BNS)

Durata de implementare: 4 ianuarie 2018 – 3 ianuarie 2021

Zona de implementare: Sud Vest

Bugetul total al proiectului este 18.256.580,21 lei


Proiectul are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud Vest a României. Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 75 de firme nou înființate (prin intermediul schemei de minimis) și la crearea a cel puțin 150 de locuri de muncă.

Astfel, în urma organizării unui concurs de planuri de afaceri, primele 75 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finanțare în cadrul proiectului de maximum 160 000 lei.


Ultimele noutăți